Montáž detektorů CO

Montáž detektorů CO

V novostavbách je již dle platné legislativy tyto zařízení instalovat povinné.

Avšak nikdo Vám nezaručí, že v závislosti na stavu a provedení spalinové cesty, technickém stavu spotřebiče paliv, popřípadě nepříznivými tlakovými a povětrnostními podmínkami nemůže dojít k tzv. „vrácení spalin“ do místa instalace spotřebiče paliv a jeho přilehlých prostor. Zvláště pak v případech, kdy se jedná o tzv. otevřené spotřebiče v provedení „B“, tedy spotřebiče, jejichž správná funkce, jakožto i správná funkce spalinové cesty, je přímo závislá na dostatečném přívodu vzduchu.

Proto je dobré toto nebezpečí eliminovat a pokud by k němu snad mělo dojít, tak být o něm včas informován varovným signálem. Lidský život má přece větší cenu než pár stovek korun.