Frézování a vložkování komínů

Frézování a vložkování komínů

Frézování komínů je strojní proces zvětšení původního rozměru komínového průduchu potřebného pro instalaci nové komínové vložky požadovaného průměru. Tento proces se provádí pomocí hydraulické komínové frézy, která je na svém konci opatřena frézovací hlavou se speciálně upravenými řetízky. Celá fréza je propojena tlakovými hadicemi s hydraulickým čerpadlem, které nezávisle na okolních podmínkách pohání benzínová centrála.

Vložkování komínů je proces dodatečné instalace komínové vložky, ať už do stávajícího nebo už výše zmíněného vyfrézovaného komínového průduchu. Podle typu spotřebiče, používaného paliva a přání zákazníka se instalují např. komínové vložky plastové, nerezové nebo keramické.

Nejčastější důvody pro instalaci komínové vložky bývají např.:

  • změna používaného typu paliva,
  • nově instalovaný spotřebič paliv, kde již původní rozměr komínového průduchu neodpovídá současným požadavkům normy a výrobce připojovaného spotřebiče paliv,
  • špatný technický stav původního zděného komínového průduchu např. v podobě jeho narušené plynotěsnosti (narušené zdivo, spárování) apod.

Samostatnou kapitolou jsou pak moderní spotřebiče na pevná paliva, u kterých v návaznosti na způsob spalování došlo k výraznému snížení výstupní teploty spalin a jejich provoz na klasickém zděném komínovém průduchu sebou obvykle nese trvalé poškození komínového zdiva.

Vložkování komínů lze samozřejmě provádět i bez předchozího frézování, např. u vložkování pro plynná paliva, moderní peletková kamna apod.

Po ukončení těchto prací musí být provedena revize spalinové cesty a vystaven identifikační štítek komína.

Vzor revize spalinové cesty naleznete v sekci Legislativa.

Video ukázku frézování a vložkování komínu naleznete v sekci Fotogalerie.