Měření komínového tahu

Měření komínového tahu

Na začátek je nutno říci, že podle toho zda a případně kde je spalinový ventilátor osazen, můžeme rozlišit tři základní principy vytvoření komínového tahu.

  • tzv. „atmosférický provoz“ – ventilátor není osazen. V komíně je podtlak způsobený zejména vlivem komínového efektu – v tomto provozu pracuje absolutní většina spotřebičů na pevná paliva (krby, kamna, kotle atd.) a plynové spotřebiče v provedení „B“.
  • tzv. „přetlakový provoz“ – ventilátor je osazen na spodním okraji spalinové cesty. V komíně je přetlak způsobený mechanickým vtlačováním spalin – v tomto provozu pracují plynové spotřebiče v provedení „C“ (turbo), ale i některé speciální spotřebiče na pevná paliva (některé typy peletkových kotlů atd.).
  • tzv. „podtlakový provoz“ – ventilátor je osazen na vrchním okraji spalinové cesty. V komíně je podtlak způsobený mechanickým odsáváním spalin – tento provoz se používá jako alternativa pro spotřebiče využívající atmosférický provoz v případě, že spalinová cesta není schopna generovat sama o sobě dostatečný komínový tah (např. nízké nebo poddimenzované komíny atd.).

Zjednodušeně řečeno, jedná se o něco, co je podstatné pro správný a hospodárný provoz spotřebiče paliv a bezpečný odvod spalin do volného ovzduší. Naštěstí pro Vás se nejedná o jakýsi neovlivnitelný jev, ale při výběru správného kominíka, který Vám doporučí vhodný spotřebič paliv a správně navrhne spalinovou cestu, máte vyhráno.

V dnešní době již výrobci spotřebičů paliv ve svých technických dokumentacích udávají tuto hodnotu, se kterou, mimo jinými, kominík pracuje již v době navrhování spalinové cesty. Pro případy, že již máte instalován spotřebič paliv a k němu příslušný komín, lze do jisté míry komínový tah regulovat pomocí regulátoru komínového tahu. Tyto regulátory se montují podle konkrétního typu, buď přímo na kouřovod spotřebiče, do neúčinné výšky komína, popřípadě dvířek vybíracího otvoru.

Zajištěním stálého komínového tahu za všech provozních a povětrnostních podmínek nejen zajistíte bezchybný a bezpečný odvod spalin, ale snižujete si náklady na palivo a prodlužujete si, mimo jiné, životnost spotřebiče i celé spalinové cesty.

Komínový tah měříme tahoměrem za ustáleného provozního stavu spotřebiče.

Před započetím samotného měření komínového tahu je nutné spalinovou cestu důkladně vyčistit a zkontrolovat.